Wat is APA style bronvermelding?

Wat is APA style bronvermelding?

APA-style bronvermelding is een manier om te verwijzen naar de bronnen die jij gebruikt hebt bij het schrijven van een literatuurverslag, werkstuk of scriptie. Als schrijver bouw je voort op kennis die er al is (zoals ideeën en woorden van anderen ). Om te voorkomen dat je van plagiaat beschuldigd wordt, moet je deze netjes vermelden.

De American Psychological Association (APA) heeft voor het verwijzen en citeren regels opgesteld: de APA-stijl. Deze stijl is vastgelegd in de Publication Manual of the American Psychological Association. Je herkent deze stijl doordat deze verwijzingen in de tekst maakt (in plaats van in voetnoten), dat de literatuurlijst alfabetisch geordend is en dat de naam van het tijdschrift in italics wordt weergegeven.

Tip!

  • Pleeg geen plagiaat, vermeld altijd de gebruikte bronnen
  • De website www.apastyle.org heeft tutorials voor APA

Varianten in APA style bronvermelding

Het is belangrijk om te weten dat van de APA-stijl veel varianten bestaan. Zo zal de ene universiteit/vakgroep een spatie tussen de initialen van een auteur willen, terwijl de andere dit juist niet wil. Ook zijn er verschillen bij een opsomming van meer dan twee auteurs (bijvoorbeeld wel/geen komma als een &-teken).

Vraag daarom altijd je docent of begeleider welke variant je moet gebruiken. Ook staat deze informatie vaak op de website van jouw vakrgroep.

 

Share Button

Comments are closed.