Back-up en Import/Export bronnen

Hier lees je hoe je een back-up kunt maken van jouw literatuurlijst(en) en hoe jij literatuurlijsten kunt delen met andere studenten

Waarom een back-up maken en delen met anderen?

Wanneer je veel werkstukken en papers schrijft, zul je vele soorten bronnen gebruiken en vermelden in jouw stuk. Je zult veel citeren en referenties invoegen. Wanneer je een lange literatuurlijst hebt, is het belangrijk hier een back-up van te maken. Het kan namelijk voorkomen dat je een aantal referenties vaker moet gebruiken en dan heb jij ze mooi opgelsagen op jouw computer. Zo raak je ze nooit kwijt.

Daarnaast is het belangrijik literatuur te delen. Andere studenten kunnen jouw informatie gebruiken en andersom. De Reference tool zorgt ervoor dat jij literatuurlijsten kun exporteren. Een export is een xml-bestand dat je kunt delen door het naar iemand te mailen of te plaatsen in een gedeelde folder. De andere gebruiker kan dit bestand importeren.

Ook kun je met de Reference tool importeren. Je kunt importeren uit: BibTech, Endnote, Refman, Refworks en zelfs (!) een Worddocument.  Je kunt dan de referenties die iemand heeft ingevoerd in dat document weer inlezen.

 

1. Hoe kan ik referenties delen?

Hoe kan ik referenties delen?

Alle (eerder) gemaakte referenties kun je vinden in het tabblad Alle referenties:

Als je een paar (of alle) referenties selecteert zijn de knoppen "Export" , "Import"  en "Verwijderen" aanklikbaar. Zolang niets is geselecteerd is dit niet zo.

Referenties kun je delen door ze te exporteren en importeren. Exporteren doe je door de referenties te selecteren en te klikken op de knop Export. Je ziet dan een dialoogvenster waarin je een folder kan kiezen en een bestandsnaam kan opgeven (bijvoorbeeld naam van de opdracht en datum). Als je dat gedaan hebt en op OK klikt, dan zal de export plaatsvinden.

Het resultaat van de export is een xml-bestand dat je kunt delen door het naar iemand te mailen of te plaatsen in een gedeelde folder. De andere gebruiker kan dit bestand importeren.

Importeren van referenties doe je door op de knop Import te klikken. Je kunt importeren uit: BibTech, Endnote, Refman, Refworks en zelfs (!) een Worddocument. Dit moet een Worddocument zijn waarin iemand de Scribbledoo-reference tool heeft gebruikt. Je kunt dan de referenties die iemand heeft ingevoerd in dat document weer inlezen. De geimporteerde referenties kun je automatisch terugvinden in het tabblad ‘Alle Referenties’.

2. Hoe kan ik een back-up maken?

Hoe kan ik een back-up maken?

Om een back-up te maken van jouw literaturlijst klik je op deze knop in de Scribbledoo ribbon:

Dan opent zich het volgende dialoogvenster:

Selecteer de referenties waarvaan je een back-up wilt maken (CTRL+A voor alle en CTRL+ALT vasthouden als je een selectie wilt selecteren) en klik op de back-up maken knop.

Kies ja als je van deze selectie een back-up wilt maken:

Kies dan een folder waarin je de XML-file wilt plaatsen.