Spelling Check Tip

Tip: gebruik de spelling- en grammaticacontrole van Word

Volgens recent onderzoek schrijven eerstejaarsstudenten slecht en maken tientallen fouten per A4 (Volkskrant 30 april 2014). Daarom willen wij jullie een spelling check tip geven. Hiermee kunnen jullie een deel van jullie spelfouten controleren en corrigeren.

Een handige tool is de Microsoft Word spelling- en grammaticacontrole. Deze vind je in het tabblad Controleren. Daar staat de knop Spelling- en grammaticacontrole. Hoe zet je deze het beste in?

Begin met op de knop Spelling- en grammaticacontrole te klikken. Nu zie je een dialoogvenster. Plaats in dit dialoogvenster een vinkje bij Grammatica controleren. Dan zal Word naast de spellingcontrole  ook zinsconstructies checken, foute interpunctie corrigeren en een deel van de dt-fouten eruit halen. Ik zeg hierbij nadrukkelijk ‘een deel van de fouten’, want Word is niet in staat om alle fouten te corrigeren. Toch kan deze spelling check er wel voor zorgen dat in ieder geval een groot deel van de fouten eruit gehaald worden.

Wil je spelling- en grammaticacontrole tijdens het typen? Klik dan op Start of Bestand in Word en klik op Opties. In het dialoogvenster dat zich dan opent, vind je een knop Controle. Zet dan bij het onderdeel ‘tijdens spelling- en grammatica controle in Word’ een vinkje bij ‘spelling controleren tijdens typen’ en ‘grammaticafouten markeren tijdens typen’. Let wel op, onder Start (of Bestand) –> Opties –> Taal, is het belangrijk dat je de juiste (standaard)taal instelt voor jouw document. Anders klopt de spelling- en grammatica controle niet.

Waar kun jij zelf op letten: verkeerde of overbodige woorden, verkeerde woordkeus, onjuiste interpunctie, rare zinsconstructies en dt-fouten. Weet je even niet of je een woord juist hebt geschreven of wil je weten of je een komma kunt plaatsen? Ga dan naar https://onzetaal.nl/ of http://taaladvies.net/. Hier vind je al het advies over de Nederlandse taal.

Share Button

Leave A Response

* Denotes Required Field